PREEXISTÈNCIES

La parcel·la està enclavada al nucli històric d´un conegut municipi proper a la Costa Brava. La parcel·la conté una antiga casa de tres plantes, de gruixuts murs de pedra, forjats de fusta i encavallada de coberta de fusta. Aquesta casa, en un estat de deteriorament constructiu avançat, és al punt menys afavorit de la parcel·la, encaixada en un espai entre edificacions que el priven de sol, una bona relació amb el jardí i vistes llunyanes. Aquesta casa preexistent té més façana al carrer que al jardí. La rehabilitació daquesta edificiació com a habitatge principal presenta clares dificultats de partida.

OBJECTIUS

El projected’obra de reforma és solucionar els problemes que s’han identificat bé a la fase prèvia d’anàlisi de preexistències.

  • Problemes per a captar llum solar
  • Desnivell del jardí principal de la parcel·la respecte al carrer
  • Accessibilitat

Aquests problemes ens donaran com a objectius finals els següents:

  • Implantar un programa per a una parella i els seus dos fills. Que els dos dormitoris secundaris tinguin privadesa i llum natural
  • Posicionar el nou habitatge al millor lloc de la parcel·la. On gaudiu de les millors vistes del jardí i on rebeu el major assoleig possible.
  • Resoldre el desnivell de manera que almenys la part principal del programa de l’habitatge tingui una bona accessibilitat des del carrer
  • Que tingui una alta eficiència energètica (tenint l’estandard passivhauss com a referència: poca demanda energètica amb alts nivells d’aïllament tèrmic i bona captació solar, un consum baix amb instal·lacions d’alta eficiència, una alta estanquitat i una ventilació amb recuperador de calor)

MATERIALITZACIÓ

La distribució de la casa

La casa té un programa distribuït en 3 dormitoris (un principal i dos secundaris) 1 aparcament per a cotxe i 2 lavabos. Se separa el programa en una part principal: amb vistes i a nivell del jardí i una secundària, on hi ha l’accés pel carrer i els dormitoris secundaris.

La casa nova, se separa de l’edificació antiga apropant-se al punt de la parcel·la amb més sol i deixant un pati que servirà perquè les habitacions inferiors no s’hagin d’obrir forçosament al carrer estret, cosa que perjudicaria la seva intimitat. El pati que s’ha generat, amb un gran mur que rep la llum del sud, encara que estigui a un nivell inferior que el jardí, estarà ben il·luminat i tindrà una bona dimensió.

En secció, la casa fa fallida la seva coberta formant una dent de serra que permet a les parts més profundes rebre sol directe. A la secció s’aprecia també els dos nivells de la casa, com responen aquests nivells a la qualificació de les diferents plantes de la casa.

Planta primera (nivell jardí)
Planta baixa (nivell carrer)
Cuina

Los materiales

L’estructura de la coberta és de fusta, el tradicional a la zona. Els murs són de maó massís. La fusta del tricapa del sostre de coberta aporta una calidesa interessant a la llum interior. Tot i que la resta de paraments: terres de ceràmica beis, parets enguixades i pintades de blanc, fusteries d’alta eficiència energètica de color negre.

L’ambient interior és càlid, gràcies als elements de fusta que actuen com a contrapunt a la resta de superfícies de colors i textures neutres.

KAITEK ARQUITECTURA

El funcionament energètic de la casa

La casa té una qualificació energètica A, la més alta a l’escala de qualificació. A més, compleix els paràmetres de l’estandard passivhauss. La casa té una demanda energètica molt baixa i té un recuperador de calor per al sistema de ventilació, que és de doble flux. L’energia primària de demanda de calefacció és de 6,3 Kwh/m2 any, inferior al que exigeix qualsevol estàndard de alta eficiència energètica. És important per al benestar seguir uns alts estàndards energètics ja que com expliquem en altres articles, això redundarà a la salut dels seus ocupants.