Què és un levantamiento de planos

Un aixecament de plans és lacció de posar a escala i representar la forma dun immoble de forma gràfica. En funció de les necessitats es pot escollir una escala o una altra que representin el nivell de detall apropiat. Realitzem plànols des d’una nau industrial per fer una valoració a una habitació per moblar o fer l’interiorisme.

En què consisteix

Un aixecament de plànols s’inicia amb una visita a l’immoble per fer un croquis descriptiu i prendre mesures. El croquis a la visita es realitza sobre paper i les mesures s’extreuen de mesuraments amb un metre làser. Un cop al despatx es realitzen els plànols on es descriu la forma i la mida precisa de l’immoble.

Amb aixecament de plans sabrem exactament la realitat geomètrica d’un edifici. El primer pas per moblar, fer un projecte o conèixer constructivament un edifici

Què obtindrà el client

El client obté un document a .pdf i en .dwg on apareixerà l’edifici a escala i amb acotacions específiques.