Què és una Inspecció Constructiva

Una Inspecció Constructiva té com a objecte determinar l‟estat constructiu real d‟un edifici conèixer el funcionament estructural i constructiu i identificar les patologies constructives que pot desenvolupar l‟edifici.

En què consisteix

En una inspecció constructiva un tècnic visita el seu immoble i realitza una presa de dades que servirà per treure’n conclusions sobre l’estat constructiu de l’edifici. A la primera Inspecció es valora la simptomatologia que es pot apreciar a simple vista i es valora la conveniència d’estudis complementaris i/o assaigs com poden ser: test d’aluminosi, tasts per accedir a elements ocults, tasts per extreure testimonis i realitzar proves de càrrega al laboratori, etc. Si es valora convenient, en una segona Inspecció es pot valorar més a fons: en base als tests realitzats ia aparells dInspecció més específics (higròmetres, cambres tèrmiques, fisuròmetres, etc.). Finalment es pot realitzar un informe de tot allò observat.

Una Inspecció Constructiva ens dirà si una fissura pot implicar risc de col·lapse estructural, a què es deu una taca d’humitat, si un edifici té aluminosi, etc.

Què obtindrà el client

El client obtindrà informació i si ho demana un informe amb què podrà conèixer l’estat constructiu del seu edifici. L’informe el redactarà i signarà un arquitecte expert en patologies de l’edificació. Sabrà si necessita fer actuacions de reparació en un defecte, si pot fer una demanda judicial a tercers o si els esquerdes en una estructura que l’inquietaven no són realment preocupants.