Què és la ITE?

La ITE o Inspecció Tècnica d’Edificis és la inspecció per controlar periòdicament l’estat de conservació dels edificis. A mesura que envelleixen, els edificis poden presentar deficiències que suposin riscos per a les persones. Per això, és important garantir la seva conservació i rehabilitació.

L’objectiu de la ITE no és fer reparacions: és prevenir reparacions costoses i anticipar danys a béns o persones.

Quan s’ha de passar la ITE?

Tots els edificis han de passar la ITE abans que compleixin 45 anys des de la seva construcció.

Com es passa la ITE?

Per a la Inspecció Tècnica de l’Edifici, un tècnic visitarà l’immoble per fer una inspecció visual, determinar l’estat de conservació de l’edifici i qualificar les seves deficièncias en cas de que les tingués. Posteriorment, s’entrega als propietaris un informe en el que se’ls orienta sobre quines obres i actuacions de manteniment han de realitzar.

L’informe s’elabora d’acord amb el model normalitzat i el format aprovats per l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya. Aquest informe s’entrega a l’administració juntament amb la sol·licitud del Certificat d’Aptitud de l’Edifici.

Segons les deficiències detectades a l’informe, els propietaris podran obtenir diferents tipus de certificats d’aptitud.

Si l’edifici es troba sense deficiències o amb deficiències lleus, podrà ser declarat apte i no haurà de tornar a passar la inspecció en 10 anys. Si presenta deficiències importants, podrà ser declarat apte provisional amb informes de verificació cada dos anys, durant una vigència de 6 anys.

En el cas que l’edifici tingués deficiències greus o molt greus, caldrà prendre mesures cautelars, amb informes de verificació anuals durant tres anys. Si tot i tenir deficiències greus o molt greus no es prenguessin mesures cautelars, es denegarà el Certificat d’Aptitud.

Obteniu un pressupost online de forma immediata

Si voleu obtenir un PDF amb l'oferta detallada, si us plau, ompliu les següents dades i premeu al botó del final.


0 habitatges
0 m2

Teniu algun dubte? Consulteu-nos sense compromís!