Projectes de rehabilitació d'edificis

Finalitat dels projectes de rehabilitació

Els projectes de rehabilitació serveixen per recuperar les prestacions d’aquells edificis que, per falta de manteniment o d’antiguitat, no compleixen amb els nivells de confort, seguretat o salut que es requereixen d’ells.

Els projectes de rehabilitació més habituals són els que restauren o milloren les prestacions de les façanes, l’estructura, els elements comuns, els acabats o les instal·lacions.

L’equip de KAITEK ARQUITECTURA compta amb una dilatada experiència en la redacció de projectes de rehabilitació. Us oferim un projecte adaptat a les vostres necessitats, i una optimització de terminis i costos.

Ens encarreguem de dur a terme la vostra rehabilitació

KAITEK ARQUITECTURA està format per arquitectes i enginyers amb experiència en rehabilitacion parcial o completa d’edificis. Ens encarreguem de:

 1. Inspeccionar l’edifici de patologies ocultes.
 2. Redactar el projecte i documentar detalladament els treballs a realitzar.
 3. Optimitzar les solucions constructives per restaurar les prestacions de l’edifici.
 4. Licitar l’obra, demanar ofertes de constructors i comparar pressupostos.
 5. Gestionar els permisos d’obra i optimitzar els costos i terminis.
 6. Controlar l’obra per a la correcta execució dels treballs i la qualitat final.
 7. Recuperar el valor de mercat de l’immoble.

Documentació de projectes de rehabilitació:

Un projecte de rehabilitació es composa, com a mínim, de:

 • Plànols de l’estat actual de l’edifici.
 • Plànols de definició de l’estat rehabilitat i de detalls constructius.
 • Informe escrit que justifica les solucions adoptades i el compliment de la normativa vigent.
 • Amidaments i pressupost d’Execució Material.