És habitual veure a les nostres ciutats bastides aixecats al voltant d’edificis per a la rehabilitació de les façanes. No és tan habitual, però, que aquesta rehabilitació atengui cap tipus de criteri energètic. Fonamentalment es limiten a consolidar i reparar els elements danyats per evitar posar en risc la seguretat dels vianants, o aturar la degradació de l’edifici per manca de conservació. En tot cas, l’obra sol respondre a la dimensió de les actuacions assenyalades prèviament per un arquitecte en l’informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici i persegueix, únicament, obtenir el certificat d’aptitud de l’edifici. Però no s’aprofita l’operació per donar-li cap valor afegit.

Des del meu punt de vista professional i com a usuari, és un error no aprofitar la necessitat de realitzar aquestes obres per millorar el comportament energètic dels edificis. Com per rehabilitar una façana cal mobilitzar una sèrie de recursos que repercuteixen de manera significativa en el cost de l’obra (bastides, maquinària, desplaçaments de personal), la inversió afegida que requereix una rehabilitació energètica respecte a una rehabilitació convencional no és molt elevada i es recupera ràpidament (en un termini aproximat d’uns cinc anys). L’estalvi energètic que comporta en calefacció i aire condicionat pot ser de fins a un 80%, el que suposa una sèrie de beneficis que repercuteixen positivament i de forma transversal en les nostres vides. D’una banda, hi ha el benefici directe que suposa disposar dels diners estalviats per a altres coses. En l’economia familiar pot permetre, per exemple, comprar aliments de més qualitat, pagar la quota del gimnàs o disposar de més diners per a l’oci. En l’economia empresarial, reduir costos i poder oferir millors preus pels nostres serveis o productes. A més, estaríem millorant la certificació energètica de l’edifici, amb l’increment de valor que comporta. D’altra banda, en reduir el consum energètic estarem contribuint a la qualitat del medi ambient, a la sostenibilitat, i a reduir la lluita pels recursos energètics i la pobresa energètica. I, finalment, millorar l’economia del nostre país en reduir la dependència energètica exterior.

Podem concloure que se li pot treure molt profit a la rehabilitació d’una façana. Fins i tot es pot millorar el món.

Sergi Sanz
Arquitecte de KAITEK ARQUITECTURA