La primera inscripción en el registro

"...en el termini de 10 dies feiners haureu d'esmenar els defectes..." Es muy probable que os haya ocurrido, si habéis tenido ocasión de gestionar un buen número de solicitudes de cédula, que recibís una carta del Departament d'habitatge en la que [...]

Documentació que es pot exigir en el trámit de la cédula

DOCUMENTACIÓ QUE LA ADMINISTRACIÓ POT EXIGIR AL SOL.LICITANT: Habitatges usats (segona ocupació o posteriors) El certificat d'habitabilitat emès pel tècnic corresponent. Si no consten antecedents als serveis competents de la Secretaria d'Habitatge sobre la legalitat i antiguitat de l'habitatge pel [...]

Ir a Arriba