¿On es poden presentar els certificats d’habitabilitat?

Oficines locals d'habitatge que tramiten cèdules d'habitabilitat d'habitatge usat del seu àmbit territorial (municipal o comarcal, segons el cas) Localitat Ens local Adreça Telèfon BARCELONA Badalona Ajuntament de Badalona Av. [...]