La qualificació de deficiències a la ITE

El Decret del 67/2015 substitueix el de 2010 i pel que fa a la qualificació de les deficiències aporta novetats: s’afegeix la qualificació de deficiència important. A continuació fem una enumeració dels tipus de deficiències amb la explicació del decret i un exemple de cadascuna. Deficiència Molt Greu Deficiencias muy graves: son las que, por su alcance y gravedad, [...]

Ir a Arriba