Càlcul d’ocupació segons el decret d’habitabilitat

Per a la obtenció de la cèdula d'habitabilitat s'ha de complir amb els Decrets corresponents i els seus requeriments, un d'aquests estableix el càlcul de l'ocupació màxima de l'habitatge. Si [...]