Les mesures cautelars

Per què apareixen tantes malles a les façanes de Barcelona darrerament? Barcelona té un parc edificat en el que prácticament s'ha passat en els darrers 3 anys el 80% de les ITEs des de que hi ha vigent el Decret. [...]