Finalitzem una ITE en Barcelona

Visita a l'edifici Hem realitzat una ITE al carrer Rocafort de Barcelona. Donat que eren més de 80 entitats amb aparcament hem hagut de organitzar les visites en 4 tongades. [...]