Documentació que es pot exigir en el trámit de la cédula

DOCUMENTACIÓ QUE LA ADMINISTRACIÓ POT EXIGIR AL SOL.LICITANT: Habitatges usats (segona ocupació o posteriors) El certificat d'habitabilitat emès pel tècnic corresponent. Si no consten antecedents als serveis competents de la [...]