Documentació que es pot exigir en el trámit de la cédula