Què és

Els murs de càrrega són una de les estructures més comunes a les estructures dels edificis. Són estables i duradores, però a diferència d’una estructura porticada de pilars, la flexibilitat que permeten i els canvis en les distribucions són més difícils. Per això pot ser necessari obrir buits en murs de càrrega o eliminar-los. Un estintolament d’un mur serveix per a fer una obertura en un mur i és una estructura que suporta i trasllada les càrregues que suportava el mur que s’elimina.

En què consisteix

Primer és molt important realitzar un estudi de càrregues previ, s’hi estudia el descens de càrregues i la magnitud d’aquestes. Les modificacions que hi poden haver a tota l’alçada del mur on s’intervé, es valoren possibles problemes a la fonamentació. Després es proposa i dissenya la intervenció sobre la base del càlcul estructural i la tipologia de l’actuació. Amb el projecte se sol·licita llicència i es posa a exposició pública de la comunitat de veïns si escau.

“Tots els estintolaments de murs de càrrega són diferents. Uns són amb dos perfils “U” adossats, en altres es pot posar una biga totalment embeguda una “IPE” o “HEB”, en alguns casos es pot fer en dues parts, en altres no”

Què obtindrà el client

A la primera fase d’Estudis Previs coneix si és possible la magnitud de la intervenció que el client ha pensat o cal modificar algun punt a la intervenció. Després es dissenya l’estructura i el procés per executar-la (els passos i les fitacions provisionals) Finalment, es realitza el control de l’obra, que ha de ser intensiu perquè hi ha molts punts crítics a la intervenció.

Els nostres projectes d’estintolament de murs de càrrega