Què és un Estudi d’Eficiencia Energètica

En aquest tipus destudis es poden realitzar des de diferents enfocaments en funció de la finalitat del mateix. Serveix per comprovar el funcionament d’un edifici. Aquest es pot realitzar en fase de projecte per fer una obra nova o un concurs, o en edificis preexistents per fer una rehabilitació.

“L’objectiu de l’estudi pot ser, des d’obtenir un Edifici de Consum Nul (NZEB) fins a millorar la captació solar d’una lluerna”

En què consisteix

Oferim diferents tipus de serveis en funció de les necessitats del client:

  • Estudi Climàtic i estratègies passives. Estudiem el clima concret de l’emplaçament i els seus paràmetres: humitat, assoleig, temperatures, temperatures anuals del terra. Valorem quin tipus destratègies de condicionament passiu poden ser més útils en el disseny de solucions.
  • Estudi de radiació solar i il·luminació natural. Comprovem les façanes captadores, valorem quines orientacions tenen més poder de captació, quants Kwh/m2 podem captar en una determinada obertura.
  • Estudis de Demanda energètica i consums. Un cop dissenyat l’edifici o la rehabilitació en base als criteris previs (clima, estratègia passiva, criteris de captació solar) podem dimensionar l’aïllament, l’estanquitat i proposar sistemes actius per realitzar models de funcionament energètic anual.

Què obtindrà el client

El client obté una assessoria integral i un informe detallat que us ajuda a conèixer amb rigor les repercussions energètiques que el disseny té en un edifici acabat o les millores potencials d’una rehabilitació energètica.

Exemples de Estudi d’Eficiència Energètica