Què és el certificat energètic?

El certificat energètic és el document que serveix per qualificar els edificis en funció de la seva eficiència energètica. A l’etiqueta energètica s’indica el consum dels habitatges per metre quadrat i any. D’aquesta manera, l’usuari pot comparar el comportament energètic de diferents habitatges.

Des de juny de 2013, és obligatori disposar del certificat energètic per vendre o llogar habitatges o locals.

Demanda energètica, consum energètic i emissions de CO2

La demanda d’energia depèn de com estiguin aïllades les façanes, la qualitat de les fusteries, l’aïllament tèrmic de sòls i cobertes, etc. També depèn de la quantitat de radiació solar que es rebi (a l’hivern sol ser positiu però a l’estiu negatiu) i de la quantitat d’aire que es coli de l’exterior.

El consum energètic d’un habitatge depèn de la eficiència que ofereixin les instal·lacions de producció d’energia i la distribució a l’interior de l’habitatge. És a dir, que tinguin una bona caldera o bomba de calor i que el repartiment del calor o fred que produeixen no es perdi al repartir-lo per la casa.

Les emissions de CO2 es mesuren en kg/m2·any, és a dir, en la quantitat de quilograms de diòxid de carboni que s’emeten cada any dividits per la superfície de la casa. Depenen del tipus d’energia que s’utilitzi i es calculen tenint en compte l’energia consumida (per exemple la biomassa genera 0 kg de CO2 per kWh, mentre que l’electricitat amb el mix energètic actual genera més CO2 que el Gas Natural.

Com s’obté el certificat energètic?

Per obtenir el certificat energètic, un arquitecte o enginyer ha d’anar a l’edifici, habitatge o local a certificar i realitzar una presa de dades. A continuació, el tècnic redacta l’informe de qualificació energètica utilitzant les eines oficials del Ministeri d’Indústria i Energia. Finalment, aquest informe es registra a l’administració autonòmica perquè emeti l’etiqueta i el certificat energètic.

A Catalunya, l’informe es registra a l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), òrgan encarregat de revisar l’expedient i atorgar l’etiqueta i el certificat d’eficiència energètica. Es pot sol·licitar en qualsevol moment i té una vigència de 10 anys.

Obteniu el vostre pressupost online de forma immediata

Si voleu obtenir un PDF amb l'oferta detallada, si us plau, ompliu les següents dades i premeu al botó del final.
Teniu algun dubte? Consulteu-nos sense compromís!