Què és un certificat descriptiu i d’antiguitat

Un Certificat descriptiu i d’Antiguitat és el document que exigeix ​​per inscriure al registre de la propietat finques antigues que no han estat escripturades en el moment de la seva construcció. Serveix als fedataris públics per tenir una descripció del bé i per saber si ha preescrit una il·legalitat o si són d´aplicació les responsabilitats civils de l´edificació que marca la L.O.E.

En què consisteix

Es fa una Inspecció i un aixecament de plànols per mesurar les superfícies i conèixer la realitat construïda. En base a les fonts de coneixement constructiu, es valora l’antiguitat aproximada de l’edificació i se n’emet un informe. Normalment cal afegir un informe de georeferenciació atès que en la majoria dels casos l’objecte és escripturar una finca al registre i és exigible pel notari.

“Amb el Certificat Descriptiu i d´Antiguitat es podrá inscriure al registre edificis que no estaven escripturats”

Què obtindrà el client

Els notaris sol·liciten als seus clients aquesta documentació abans d’escripturar edificacions. Amb el nostre servei el client obté la documentació necessària en la que consta l’antiguitat d’un immoble, les superfícies i la descripció. D’aquesta manera podrà inscriure al Registre de la Propietat el seu immoble.

Exemples de Certificat Descriptiu i d’Antiguitat