Què és un Certificado de Antigüedad

Un Certificat d’Antiguitat és el document que exigeix ​​per inscriure al registre de la propietat finques antigues que no han estat escripturades en el moment de la seva construcció.

 En què consisteix

Es fa una Inspecció i un aixecament de plànols per superficiar i conèixer la realitat construïda. En base a les fonts de coneixement constructiu, es valora l’antiguitat aproximada de l’edificació i se n’emet un informe. Normalment cal afegir un informe de georeferenciació atès que en la majoria dels casos l’objecte és escripturar una finca al registre i és exigible pel notari.

Amb el Certificat d´Antiguitat es coneixerà l´antiguitat d´una construcció per saber si ha preescrit una il·legalitat o no són d´aplicació les responsabilitats civils de l´edificació que marca la L.O.E.

Què obtindrà el client

El client obté la documentació necessària per saber fefaentment l’antiguitat d’un immoble i inscriure al Registre de la Propietat el seu immoble.