Inspecció Tècnica
de l’Edifici

Cèdula d’Habitabilitat

Aixecament de Plànols

Inspecció Pre-compra

Certificat Energètic

Estudi d’Eficiència Energètica

Inspecció Constructiva

Certificat descriptiu i d’Antiguitat

Treballs per Hores