Què és un aixecament de plànols

Un aixecament de plans és l’acció de posar a escala i representar la forma d’un immoble de forma gràfica. En funció de les necessitats es pot escollir una escala o una altra que representin el nivell de detall apropiat. Realitzem plànols des d’una nau industrial per fer una valoració a una habitació per moblar o fer l’interiorisme. L’aixecament de plànols pot servir per a vendre millor un pis; per a moblar el pis; és el primer pas a l’hora de plantejar un projecte de reforma i redistribució.

En què consisteix

Un aixecament de plànols s’inicia amb una visita a l’immoble per fer un croquis descriptiu i prendre mesures. El croquis a la visita es realitza sobre paper i les mesures s’extreuen de mesuraments amb un metre làser o un sistema d’amidament digital. Un cop al despatx es realitzen els plànols on es descriu la forma i la mida precisa de l’immoble.

“Amb l’aixecament de plànols sabrem exactament la realitat geomètrica d’un edifici. És el primer pas per moblar, fer un projecte o conèixer constructivament un edifici”

Què obtindrà el client

El client obté un document en format pdf i en dwg on apareixerà l’edifici a escala i amb acotacions específiques. D’aquesta manera pot imprimir-ho tantes vegades com vulgui, enviar-ho per mail o, si té coneixements de dibuix computeritzat, pot utilitzar el plànol per dibuixar i fer-hi propostes.

Exemples d’Aixecament de Plànols