Què és una cèdula d’habitabilitat

La Cèdula d’Habitabilitat és el document administratiu que acredita que un habitatge reuneix les condicions que estableix la normativa per ser utilitzada. La Cèdula d’Habitabilitat de segona ocupació és obligatòria. Sense cèdula, no és possible vendre o llogar un habitatge, tret de reformar. També és necessari per donar d’alta els subministraments com l’aigua, l’electricitat o el gas.

En què consisteix

Per obtenir-la, un arquitecte ha de fer una Inspecció de l’habitatge, redactar un certificat conforme es compleixen els requisits d’habitabilitat i registrar-lo a l’administració autonòmica encarregada d’emetre’l. En el cas de Catalunya, els requisits que han de complir els habitatges els estableix el Decret 141/2012, del 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. També, en funció de la data de creació de l’habitatge, s’ha de complir amb el Decret d’habitabilitat que li correspongui (llistat històric decrets habitabilitat) Aquest és el motiu pel qual és tant important conèixer la data de creació de l’habitatge.

Es pot sol·licitar en qualsevol moment i té una vigència de 15 anys. La Generalitat de Catalunya n’ha de notificar l’atorgament o la denegació en un termini de 30 dies hàbils des de la data de recepció de la sol·licitud amb la documentació completa.

“Una cèdula d’habitabilitat acredita que un habitatge és habitable segons la normativa que li és d’aplicació”

Què obtindrà el client

El client obté el Certificat d’Habitabilitat signat per un arquitecte i el comprovant de lliurament a la Generalitat poc després de la realització de la visita. La cèdula definitiva es rep per correu electrònic en un termini aproximat d’un mes i mig (segons disponibilitat de l’administració).

Exemples de Cèdula d’Habitabilitat