Què és la cèdula d’habitabilitat?

La cèdula d’habitabilitat és el document administratiu que acredita que un habitatge reuneix les condicions que estableix la normativa per a ser utilitzat.

Sense cèdula, no és possible vendre o llogar un habitatge, llevat per reformar. També es necessita per donar d’alta l’aigua, l’electricitat o el gas.

Tipus de cèdules d’habitabilitat

Normalment, quan ens demanen la cèdula d’habitabilitat, es refereixen a la cèdula d’habitabilitat de segona ocupació. Vol dir que aquest habitatge o bé va ser construït abans de l’entrada en vigor del requisit o ja tenia un cèdula que ha caducat i es necessita una renovació. El servei ofert en aquest apartat és el que correspon a la cèdula de segona ocupació.

La cèdula de primera ocupació s’obté en acabar una obra nova d’habitatge. També es pot obtenir una cèdula de primera ocupació de rehabilitació en cas de dur a terme un canvi d’ús o una reforma, serveis que també realitzem. Si esteu interessats en un canvi d’ús, consulteu aquí.

Com es pot obtenir la cèdula?

Per obtenir-la, un arquitecte ha de realitzar una inspecció de l’habitatge, redactar un certificat conforme es compleixen els requisits d’habitabilitat, i registrar-lo a l’administració autonòmica encarregada de emetre-la.

En el cas de Catalunya, els requisits que han de complir els habitatges els estableix el Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

Es pot sol·licitar en qualsevol moment i té una vigència de 15 anys. La Generalitat de Catalunya ha de notificar l’atorgament o denegació de la cèdula en un termini de 30 dies hàbils des de la data de recepció de la sol·licitud amb la documentació completa.

I si no puc obtenir la cèdula?

Si voleu vendre un habitatge que no es troba en condicions de ser utilitzat perquè ha de ser reformat, necessiteu un informe d’exoneració. Podeu contactar amb nosaltres per obtenir-lo. El seu cost és el mateix que el de la cèdula de segona ocupació.

Obteniu el vostre pressupost online de forma immediata

Si voleu obtenir un PDF amb l'oferta detallada, si us plau, ompliu les següents dades i premeu al botó del final.
Teniu algun dubte? Consulteu-nos sense compromís!