Què és

Un projecte de Reforç o Reforma d’Estructures és un treball on la part predominant és l’estructural: per exemple una construcció d’una escala on cal obrir un forat al forjat; una col·locació de part-llums als centres de les bigues d’un sostre que ha fletxat excessivament; el reforç mitjançant una xapa de compressió i connectors d’un sostre de bigues de fusta.

“Serveix per a que les estructures s’adaptin a nous requeriments (de distribució, càrregues, funcionals, etc.) i per allargar la vida útil de les estructures”

En què consisteix

Per intervenir a l’estructura prèviament cal conèixer la naturalesa i l’estat de les preexistències.

Primer es fan estudis previs, després es fa el projecte on es dimensiona l’estructura i es proposen les actuacions constructives concretes.

Hi ha molts tipus de reforços, nosaltres prescriurem el que més convé al client per a garantir la durabilitat de l’edifici i a un cost més eficient.

Què obtindrà el client

Un projecte perquè es realitzin pressupostos i es puguin comprar. Amb el projecte se sol·licitarà llicència obres. Finalment els nostres arquitectes faran un seguiment de la intervenció a la fase d’obra i garantitzarem la bona execució de la obra.

Els nostres projectes de Rehabilitació d’estructures