Què és

Projecte de Rehabilitació de Façanes o Cobertes serveix per reparar amb garanties l’envolupant de l’edifici. Serveix per evitar que els elements es deteriorin greument, per solucionar filtracions o humitats de condensació o aconseguir un consum d’energia baix.

Els pisos en edificis amb uns elements comuns en bon estat es revaloritzen econòmicament.

En què consisteix

Consisteix en una anàlisi prèvia de deficiències o defectes. En base a aquesta anàlisi, es proposen solucions en fase de projecte. Finalment, els nostres arquitectes realitzen un seguiment constituint la Direcció Facultativa de la obra

“L’objectiu d’un Projecte de Rehabilitació de Façanes o Cobertes pot ser evitar la degradació de l’edifici, que sigui més eficient energèticament o que llueixi com a nou”

Què obtindrà el client

El client inicialment obté una visió de l’estat i la potencialitat de l’edifici. En fase de projecte s’acota l’àmbit de la intervenció i un cop acabat el projecte de rehabilitació un constructor pot fer el pressupost. També farem el seguiment i la supervisió tècnica de l’obra.

Els nostres projectes de Rehabilitació de Façanes