MISSIÓ

Kaitek Arquitectura millorem els edificis dels nostres clients perquè creiem fermament que les persones obtindran un benefici evident tant en la seva salut i com en la seva economia. Fonamentem el nostre servei en una amplia experiència i un ampli coneixement tècnic que ens permet assolir els objectius de cada treball de forma solvent.

VISIÓ

Modernitzar i popularitzar el “Despatx d’Arquitectura” oferint un servei de qualitat tècnica alhora que una transparència de preus i pressupostos als clients. Tenint com a objectiu la millora dels processos de funcionament del despatx a tots els nivells (atenció al client, productiu, de seguiment, etc.) i superar el concepte tan arrelat d’empresa petita “d’arquitectura d’artista” que és car per la seva ineficiència i, a més, incomprensible per als clients.

“Aspirem a millorar els processos de funcionament del Despatx d’Arquitectura i popularitzar l’arquitectura de qualitat”

Millorar les condicions en que ocupem i habitem els espais utilitzant plantejaments racionalistes, conjugant conceptes bàsics com l’espai, la llum natural i els materials des d’un punt de vista estètic amb la salut, la eficiència energètica i l’ecologia.

Volem popularitzar l’arquitectura de qualitat, en definitiva, a la vegada que generem un entorn laboral confortable per als nostres treballadors.

VALORS

Compromís amb el client, eficiència i excel·lència.