Quan necessito un projecte de reforma

Depèn de l’ajuntament. Normalment és obligatori quan es realitzen canvis de distribució o quan la intervenció requereix certes mesures de seguretat (intervencions en façanes). Això és així perquè els ajuntaments volen que les obres es facin amb unes mínimes garanties per als ciutadans. L’objecte essencial és que no hi hagi danys greus, propis o tercers.

Tot i això, un projecte aporta molt més: permet entendre els espais en la seva globalitat i tenir una visió molt més àmplia que la que es pot tenir des d’un espai i un coneixement limitat. L´arquitecte encarregat de supervisar el teu projecte té un coneixement tècnic de construcció, d´espais saludables, d´economia de construcció que li permeten conjugar-los per treure la proposta òptima per a cada projecte concret.

Perquè es fa la direcció d’obra per part d’un arquitecte si hi ha un constructor

En un projecte d’arquitectura no tot està especificat, ni tan sols als projectes amb un nivell de detall més gran. El que no es defineix està subjecte a la interpretació i la bona feina dels agents tècnics de l’obra (Constructor i Direcció Facultativa) A més a més en una obra de rehabilitació i/o reforma hi ha parts de l’obra que estan amagades fins que es fan els enderrocs . La interpretació és responsabilitat de la D.F.

És car un projecte de reforma?

El disseny personalitzat és fonamental quan s’invertiran tants diners en l’execució d’una obra. No és lògic gastar molts diners en una obra que no ha estat pensada i considerada en profunditat; per això els arquitectes tenen la formació i l’experiència necessàries. Nosaltres a un projecte li traiem tot el que no necessites i li deixem allò fonamental perquè et surti súper econòmic.

Quan triguen a donar-me la llicència d’obres?

A molts municipis en el moment en què es presenta el projecte ja s’obté la llicència (comunicat immediat); per tant, des que contractes un arquitecte fins que comences l’obra pot passar només el que trigues a finalitzar el projecte. Algunes vegades per la complexitat de l’emplaçament o de l’actuació (intervencions en edificis protegits o intervencions estructurals) el temps d’espera a l’ajuntament és superior (normalment de l’ordre d’1 mes a 4 mesos)

Quines normatives cal complir

Aquesta pregunta és molt àmplia. Si considerem un projecte de reforma interior d‟un pis convencional, sense intervenció estructural, a Barcelona; podríem fer el següent llistat, que sense ser exhaustiu recull la normativa més important:

  • Les Ordenances Metropolitanes de Rehabilitació.
  • Les ordenances metropolitanes d’edificació.
  • El Decret 141/2012 dhabitabilitat.
  • El codi tècnic de l’edificació (sobretot DB SI, HE1 si es canvien finestres).
  • El Decret dEcoeficiència.

Puc fer que la meva casa rehabilitada sigui millor que una de nova?

El que fan pitjor o millor casa són molts factors. Si ens atenim als factors racionals: sí, amb una intervenció una casa antiga pot tenir tanta qualitat constructiva com una de nova. Es pot millorar l’estructura antiga perquè compleixi les prestacions estructurals d’una de nova, per exemple. O fer que l’aire que respires a una casa vella sigui tan saludable com el que respiraries a una casa nova amb ventilació controlada. Podries protegir casa teva del Radó? Sí, hi ha mesures per rehabilitar una casa i protegir-la contra el radó. També podries fer que la teva casa antiga es convertís en una NZEB, és a dir, una casa de consum nul (controlant l’hermeticitat, els aïllaments i produint energia)

Què és més barat: rehabilitar o construir?

Aquesta és una pregunta molt àmplia i que depèn de molts factors. A grans trets, si ledifici antic té una estructura sòlida, una bona fonamentació i elements que es puguin conservar sol ser molt més rendible conservar. A més a més del menor impacte mediambiental que té la rehabilitació d’edificis.