Project Description

DETALLS DEL PROJECTE

S’estudia una solució per desenvolupar habitatges ecològics en filera, en un cicle de vida de 50 anys.

Es fan servir materials renovables i/o reciclables en una construcció en sec que permet la seva reutilització. El gruix dels aïllaments tèrmics, així com el dimensionament de les finestres, la seva transmitància tèrmica i els protectors solars, es determinen en funció del càlcul energètic. D’aquesta manera, s’acaba resolent el confort tèrmic amb un estalvi energètic del 65% respecte al compliment normatiu, amb una instal·lació de calefacció per terra radiant, tubs de buit solar i una caldera de gas de condensació.

Les emissions de CO2 derivades del procés constructiu es redueixen en més del 80%, gràcies a l’ús de materials de baix impacte ambiental.

EMPLAÇAMENT

Mollet del Vallès (BARCELONA)

ANY

2011

Veure més imatges del projecte: