EMPLAÇAMENT

BARCELONA

CLIENT

Privat

ANY

2012

SUPERFÍCIE

50 m2

Pressupost

5.000 €

DETALLS DEL PROJECTE

Obrir un espai enderrocant un mur de càrrega és possible sempre que les càrregues que suporti aquest mur es puguin conduir a altres elements. És un treball que cal fer amb precaució i sempre sota la supervisió d’un tècnic amb coneixements en estructures.

En aquest cas, es va realitzar un estintolament de 5 metres de llarg en un mur de maó massís. Prèviament es va estudiar l’estructural global de l’edifici i es va determinar que era tècnica i econòmicament viable. L’estintolament es va realitzar emprant dues bigues IPN.