EMPLAÇAMENT

C/ Coll del Portell 91, BARCELONA

CLIENT

Comunitat de propietaris

ANY

2014

PRESSUPOST

15.000 €

DETALLS DEL PROJECTE

El projecte havia d’oferir una solució fiable que permetés reparar una bigueta de formigó que estava patint un procés de carbonatació. La patologia havia desprotegit l’armat fins al punt de fer que perdés secció.

La solució prescrita va consistir en la substitució funcional de la bigueta utilitzant una biga metàl·lica extensible d’acer galvanitzat.