Descripció general de la visita

El mes de juliol passat vam realitzar la inspecció tècnica de l’edifici (ITE) d’un edifici ubicat al municipi de Barcelona al carrer Andrade. A causa del nombre d’habitatges, la inspecció es va planificar en dos dies de visita.

L’entorn, els antecedents i la descripció general de l’edifici

L’edifici fou construït el 1967, consta de 11 plantes destinades a habitatges, amb un local comercial a planta baixa. Forma part d’un teixit urbanístic de polígon d’habitatges, amb una ordenació de poma oberta: blocs alts en forma de pastilla i un espai verd i vial que discorre entre espais lliures. L’edifici es va construir en un context de fort augment demogràfic a Barcelona motivat per la immigració.

L’edifici (estructura, envolupant, instal·lacions, etc.)

L’estructura vertical de l’edifici es compon de murs de càrrega combinats amb murs d’arriostrament i l’estructura horitzontal es compon de forjats plans unidireccionals amb llums d’aproximadament 5 metres. L’envoltant es compon per les façanes d’un sol full amb un acabat d’obra vista, una mitgera en contacte directe amb l’edifici adjacent, una coberta plana no transitable amb un acabat de grava i una solera en contacte amb el terreny. En trobar l’edifici en testera, disposa de 3 façanes que permeten una gran entrada de llum natural als habitatges juntament amb una molt bona ventilació.

Gràcies a la ITE s’ha pogut comprovar l’estat de l’edifici i se n’han recomanat unes pautes per al correcte manteniment i conservació. Si tens un edifici a Barcelona i té més de 45 anys contacta amb nosaltres perquè t’assessorem i puguem fer la inspecció tècnica del teu edifici.

ite arquitectes - andrade.jpg