Quina és la millor manera d’enfocar una reforma?

Per dur a terme una reforma, bé es tracti de la reforma integral d'un pis o de reformar alguna cosa més petita, el millor és entendre que a l'obra participaran diferents agents. D'una banda, el promotor o propietari, que és qui ha de fixar el programa de necessitats i els objectius que es persegueixen amb la reforma. D'altra banda el projectista, que haurà de tenir la titulació que estableix la Llei d'Ordenació de l'Edificació (LOE) i que, generalment, serà un arquitecte. [...]

Quines coses he de saber per fer un canvi d’ús de local a habitatge?

En primer lloc, ha de saber que convertir un local en habitatge només és possible si la parcel·la en la que es troba l’edifici admet urbanísticament el nou ús, és a dir que per començar resulta imprescindible revisar que l’operació és compatible amb la normativa urbanística. Això és fàcilment comprovable consultant el planejament. A partir d’aquí, s’han d’avaluar altres paràmetres que permeten jutjar la viabilitat de la operació en funció de la capacitat d’adaptació de les preexistències al nou ús [...]

En què consisteix el Certificat Energètic i com puc obtenir-lo?

Per a obtenir el certificat energètic necessites que un tècnic faci una avaluació de l'habitatge a certificar. El que es fa és avaluar tots els factor que intervenen en la demanda energètica i el consum energètic final de l'habitatge. Sense entrar en massa detall, els factors que intervenen en la demanda energètica són l'emplaçament (clima), l'orientació (radiació solar, vents), l'entorn (ombres projectades d'edificacions veïnes), i les característiques constructives de l'edifici (aïllament de les façanes i cobertes, tipus de finestres i [...]

Go to Top