En primer lloc, ha de saber que convertir un local en habitatge només és possible si la parcel·la en la que es troba l’edifici admet urbanísticament el nou ús, és a dir que per començar resulta imprescindible revisar que l’operació és compatible amb la normativa urbanística. Això és fàcilment comprovable consultant el planejament. A partir d’aquí, s’han d’avaluar altres paràmetres que permeten jutjar la viabilitat de la operació en funció de la capacitat d’adaptació de les preexistències al nou ús tenint en compte la resta de requisits normatius que li són d’aplicació: Codi Tècnic de l’Edificació, normatives municipals específiques i el Decret d’Habitabilitat de la Generalitat si és que el nou ús és d’habitatge. La llicència de canvi d’ús és equiparable a la d’un expedient d’obra major i, tret de casos excepcionals, requerirà d’obres d’adaptació.

Els promotors han de saber que els costos de l’operació dependran molt de la divergència entre la preexistència i l’estat final, i que com major sigui aquesta més costoses seran l’execució de les obres i les altres despeses que hauran de fer front. Així doncs, tant si es tracta d’una operació a nivell de promotor immobiliari, com d’una promoció particular, convé avaluar en termes econòmics i de mercat la racionalitat econòmica de l’operació.

Per aquesta raó, quan un promotor es planteja un canvi d’ús, sempre recomanem realitzar, en primer lloc, uns Estudis Previs amb els que avaluar la seva viabilitat i, d’aquesta manera poder valorar amb la informació deguda l’oportunitat de l’operació.