El Consorci de l’Habitatge de Barcelona ha llançat una convocatòria d’ajuts a la rehabilitació per a promoure obres de rehabilitació energètica, accessibilitat, reparació de patologies estructurals i rehabilitació d’elements comuns.

Si el seu edifici necessita ser rehabilitat per esmenar deficiències detectades a la Inspecció Tècnica de l’Edifici, o estan valorant una rehabilitació per altres raons, contacti amb nosaltres i des de KAITEK ARQUITECTURA l’assessorarem perquè la seva comunitat de propietaris o la que representi pugui accedir a aquests ajuts per dur a terme un projecte. La convocatòria per poder accedir a aquestes ajudes finalitza el 31 de desembre de 2014.

Per acabar, reproduïm la informació oficial que sobre aquests ajuts pot ser del seu interès.

Condicions que cal complir

 • Edificis anteriors a l’any 1981, destinats majoritàriament a habitatge.
 • L’acord de la comunitat de propietaris.
 • No iniciar les obres abans de recollir l’informe tècnic inicial que es lliura amb posterioritat a la formalització de la sol·licitud.
 • Aportar el comunicat d’inici d’obres o llicència d’obres; iniciar-les dins dels 3 mesos des de l’emissió de l’informe tècnic inicial.

Els programes i les subvencions

S’han establert uns programes prioritaris que poden arribar a tenir una subvenció de fins el 50% (màxim 60.000€) i són els següents:

 • Rehabilitació energètica: reducció del consum i millora de l’eficiència energètica dels edificis. Les obres que incorporin aquestes millores podran optar a una subvenció del 50%.
  • Façanes, cobertes, mitgeres i celoberts.
  • Terrats verds.
  • Instal·lació d’aigua calenta sanitària mitjançant energia solar.
  • Posada en marxa de plaques solars obsoletes.
  • Aigua directa sanitària.
  • Centralització d’instal·lacions i substitució de serveis de subministrament per altres més eficients.
 • Accessibilitat: instal·lació d’ascensors en edificis que no en tinguin i supressió de barreres arquitectòniques en escales i vestíbuls.
 • Patologies estructurals: obres per a la reparació de patologies estructurals en edificis. Sense límit a l’import de la subvenció.
 • Rehabilitació arquitectònica d’elements comuns. Les obres que no incorporin millores en l’eficiència energètica de l’edifici podran optar a una subvenció del 25% (màxim 60.000€): escales i vestíbuls, celoberts, instal·lacions generals comuns com ara les xarxes: sanitària (renovació dels baixants), d’aigua corrent, elèctrica, de gas; l’endreçament de: antenes, aparells d’aire condicionat, etc.