Per a obtenir el certificat energètic necessites que un tècnic faci una avaluació de l’habitatge a certificar. El que es fa és avaluar tots els factor que intervenen en la demanda energètica i el consum energètic final de l’habitatge. Sense entrar en massa detall, els factors que intervenen en la demanda energètica són l’emplaçament (clima), l’orientació (radiació solar, vents), l’entorn (ombres projectades d’edificacions veïnes), i les característiques constructives de l’edifici (aïllament de les façanes i cobertes, tipus de finestres i envidraments, persianes i proteccions solars, etc.). Per a una mateixa demanda el consum dependrà del tipus i el rendiment de les instal•lacions: una caldera estàndard rendeix fins a un 90 %, mentre que una de condensació ho fa al 110 %.

Aquest certificat és obligatori per llogar i vendre habitatges a tota Espanya des del mes de Juny, per un Reial Decret que el que fa és adaptar una directiva comunitària que persegueix promoure l’eficiència energètica dels edificis i la reducció de les emissions de CO2 derivades del seu ús. La forma d’aconseguir-ho no és obligant als propietaris a fer obres sinó incorporant l’eficiència energètica com a element de valoració immobiliària de forma obligatòria i convertint l’eficiència en un element demandat pels compradors i llogaters.

El procediment és el següent:

Fixem un dia per la inspecció i la presa de dades. Fem la qualificació energètica amb l’eina oficial. Tan bon punt està feta, proposem unes mesures de millora del comportament energètic de l’habitatge, redactem l’informe de qualificació i l’enregistrem a l’Institut Català de l’Energia. En un termini d’entre dos dies i una setmana, la Generalitat ens fa arribar l’etiqueta energètica. Us la fem arribar immediatament (és un PDF amb un número de registre oficial).