Un concurs de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona

Els treballs licitats al concurs consisteixen en la Inspecció Tècnica dels edificis que envolten el mercat de l’Abaceria, situat al barri de Gràcia. Aquest mercat ha estat derruït i es preveu construir fonamentació profunda al nou edifici.

Es realitzaran les inspeccions tècniques dels 26 edificis a fi de determinar deficiències i riscos constructius de tots els edificis. Per això es realitzarà una tasca prèvia de rastreig als arxius històrics per conèixer les estructures i característiques constructives de les edificacions i posteriorment es realitzarà un inventari i anàlisi de totes les patologies. Finalment es redactaran informes en què es reculli tota la informació rellevant i les conclusions.

Què ha valorat l’IMMB de la nostra proposta

Tal com es recull a l’anunci d’adjudicació, l’àmplia experiència que tenim realitzant ITE ens permet conèixer i preveure els possibles errors que es poden donar en aquest tipus de feines. El jurat encarregat d’adjudicar l’encàrrec ha valorat molt positivament l’avaluació dels riscos i les propostes de millora en la metodologia de treball de les inspeccions. També ha considerat el jurat molt positiva la capacitat de proposició d’eines i tècniques modernes per a una correcta i segura presa de dades.

El jurat considera molt bones propostes: Proposta dimplementació dun sistema dauscultació i control de les principals fissures afectades durant la fase dobra. Millora de l’equip tècnic proposat: responsable projecte, responsable tècnics camp, 2 tècnics de camps, 2 tècnics externs especialistes en estructures i eficiència energètica.