Des que fem ITE’s hem tingut oportunitat unes quantes vegades El Prat de Llobregat , aquesta vegada hem realitzat una inspecció tècnica a un edifici de 34 habitatges i 2 locals.

La inspecció

inspeccion-prat-llobregat

L’edifici

L’edifici que inspeccionem es troba en un sorprenent molt bon estat, els veïns ho han cuidat com el que és: la seva propietat. A continuació us expliquem com estava l’edifici a grans trets.

L’estructura

L´edifici té 7 plantes, els forjats que conformen l´estructura horitzontal estan construïts amb forjats unidireccionals de biga de formigó prefabricat i cassetons plans de formigó, l´estructura vertical la componen pilars de formigó armat d´uns 30×30 cm.

L’envolupant

Les façanes tenen dues fulles de maó, revocada la fulla de maó perforat amb morter per la part exterior, una cambra d’aire intermèdia i la fulla de maó buit interior enguixada en la majoria dels casos. Les fusteries són d’alumini, majoritàriament sense trencament de pont tèrmic i amb un vidre simple (tot i que l’edifici està bé tot es pot millorar!)

Les instal·lacions

Recentment s’han reformat les instal·lacions. A la part elèctrica té el comptador a la caixa normalitzada, tots els cables entubats convenientment i lliures d’halògens, té un quadre i proteccions adaptades a la normativa. El sanejament està renovat i és de conductes de PVC als baixants que discorren pels patis. Gairebé tots els veïns han col·locat els seus Aires condicionats a la terrassa i amb silent bloc ia més sobre bancades per si algun dia cal canviar la impermeabilització.

Contracta’ns per al teu ITE al Prat de Llobregat

ITE-215-precio-figura