Quants habitatges com a màxim puc fer en un canvi dús?

Depèn de la Densitat dhabitatge. A gairebé tot l’Àrea Metropolitana de Barcelona, es mira quants habitatges admet una parcel·la dividint la superfície construïda entre 100. Hi ha excepcions, com Barcelona ciutat, on es divideix entre 80. La superfície es pot trobar al cadastre, encara que segons una recent interpretació de l’ajuntament a Barcelona, la superfície que es té en compte és la potencial edificabilitat segons el planejament.

Puc fer la distribució que vulgui?

S’ha de poder fer una distribució composta per:

  • Estar-menjador-cuina (mínim 20m2, amb inscripció de cercle de 280 cm de diàmetre)
  • Dormitori (mínim 10m2, amb inscripció de cercle de 260 cm de diàmetre)
  • Bany (practicable amb cadira de rodes, amb inscripció de cercle de 120 cm de diàmetre; si dóna a ECC, necessita doble porta)

A més, és obligatori que a tota la superfície de l’obertura obligatòria hi hagi uns “llums directes” espai lliure de 3 metres (es mesura d’aquesta manera: visió d’un segment de 3 metres dins d’un angle de 90º la bisectriu del qual és perpendicular a la obertura obligatòria) A Barcelona ciutat, la superfície útil mínima de lhabitatge resultant serà de 40 m2. A la resta de Catalunya, 36 m2. Tots aquests apunts no són exhaustius. Només els detallem per tenir una referència dels que considerem més importants, recorda que el millor és consultar amb un expert.

He posat una cuina, un bany i un pis amb ventilació i molta llum, ja puc obtenir la cèdula d’habitabilitat com a canvi d’ús?

No. El procés és força més complicat, per això és apropiat que es facin estudis de viabilitat per part de tècnics especialitzats. I t’aconsellem que no facis cap tipus d’inversió sense un assessorament previ o et podries arriscar a perdre diners.

Quina dimensió ha de tenir el pati de ventilació?

El pati de ventilació del dormitori ha de permetre la inscripció de cercle de 3m de diàmetre.

Hi ha una superfície mínima de façana?

Sí, segons el decret 141/2012 es calcula una longitud mínima de S/9 on S és la superfície útil mesurada segons el Decret.

Un canvi dús de local a habitatge és una oportunitat per rendibilitzar la venda dun local.
El preu/metre quadrat de l’habitatge és molt superior al de qualsevol altre ús.
Amb un estudi previ de la viabilitat tindràs l’èxit de l’operació assegurada.

Quina superfície han de tenir les finestres?

La superfície de les finestres ha de ser com a mínim equivalent a la superfície útil de les estades dividida entre 8. A més, aquestes finestres hauran de donar a un espai exterior

Cal tenir ventilació als banys?

No només als banys, sinó que a les cuines també (a la cuina hi haurà d’haver dues ventilacions, la independent de l’aparell de cocció o la campana i la pròpia de ventilació) Per tant caldrà pujar dos tubs a la coberta (el de la campana i el de la ventilació de banys i cuines)

Cal actualitzar les instal·lacions?

Sí. No només s’han d’actualitzar les instal·lacions, sinó que s’ha de complir amb el CTE a la part d’eficiència energètica, el document bàsic DB HE. Això vol dir que cal aconseguir una alta eficiència energètica. A la pràctica es tradueix al següent: s’ha d’aïllar tèrmicament la façana, posar finestres amb bon aïllament i un sistema de climatització i aigua calenta d’un alt rendiment (normalment, bomba de calor, per al gran públic: aerotèrmia o aire condicionat”).

Per què és interessant fer un canvi d’ús?

Un canvi dús revaloritza limmoble i és possible treure més rendibilitat dun local que la que tindria amb una venda dús comercial. Cal tenir en compte que l’operació ha de ser viable, per la qual cosa no a tots els locals es podrà fer el canvi d’ús.

Em vull dedicar a fer canvis d’ús com a inversió, com puc començar?

El millor per fer un canvi dús és no partir dun local sinó buscar un local que pugui ser objecte dun canvi dús. Per això podem assessorar-te en la teva cerca.

Esperem que us hagi estat d’ajuda. Si voleu més informació o pressupost d’un projecte de canvi d’ús, podeu consultar fent clic AQUÍ.