El decret 187/2010 fixa uns terminis de realització per a la Inspecció Tècnica dels Edificis segons l’antiguitat de l’Immoble:

  • Per a edificis construïts amb anterioritat a 1930 el termini límit per realitzar la ITE és el 31 de desembre de 2012.
  • Per a edificis construïts entre 1941 i 1950 el termini límit per realitzar la ITE és el 31 de desembre de 2013.
  • Per a edificis construïts entre 1951 i 1960 el termini límit per realitzar la ITE és el 31 de desembre de 2014.
  • Per a edificis construïts entre 1961 i 1970 el termini límit per realitzar la ITE és el 31 de desembre de 2015.
  • Per edificis construïts a partir de 1971 el termini límit per realitzar la ITE és el 31 de l’any en què l’edifici tingui 45 anys d’antiguitat.