El Govern va aprovar el 23 de novembre del 2010 el decret d’inspecció tècnica dels edificis a partir dels 45 anys d’antiguitat
L’objectiu és conèixer l’estat del parc d’habitatges de Catalunya, mantenir-lo en bones condicions i evitar situacions de risc
Un tècnic inspeccionarà l’estat dels elements constructius que conformen l’edifici i les instal·lacions perquè les comunitats puguin establir un projecte de reparacions i, si escau, assolir les condicions d’aptitud necessàries

El decret de les Inspeccions Tècniques dels Edificis és una revisió obligatòria que hauran de passar tots els edificis dhabitatges plurifamiliars que tinguin més de 45 anys, i els que vagin assolint aquesta antiguitat. L’objectiu és instituir un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges, duent a la pràctica un procediment per verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar-ne els immobles. Aquest salt respon a la voluntat del Govern de mantenir els habitatges en bones condicions i detectar mancances o lesions que puguin aparèixer en casos extrems.

La realització de les inspeccions permetrà:

  • Evitar situacions de risc.
  • Identificar i quantificar les patologies existents indicant la necessitat d’actuació.
  • Proporcionar als usuaris informació que els permeti orientar i prioritzar les seves inversions.
  • Fomentar la cultura del manteniment per allargar la vida útil dels edificis.
  • Evitar la degradació del parc d’habitatges.
  • Donar informació a l’Administració sobre la situació real del parc per tal de poder orientar i valorar correctament les polítiques de rehabilitació.
Per això, un tècnic competent (arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d’edificació) inspeccionarà visualment l’estat dels elements constructius que conformen l’edifici i les instal·lacions perquè les comunitats puguin establir un projecte de reparacions i, si és necessari, assolir les condicions d’aptitud necessàries. En qualsevol cas, les obres derivades dels informes dinspecció podran sol·licitar els ajuts corresponents a les convocatòries de rehabilitació que anualment convoca el Departament de Medi Ambient i Habitatge.