El que oferim

Us oferim els nostres coneixements i experiència en la redacció de projectes i direcció d’obra nova o rehabilitació de tipus residencial, comercial o industrial.

KAITEK ARQUITECTURA ofereix serveis d’arquitectura i edificació, optimitzant terminis i costos. Abordem els projectes de forma racional, buscant l’eficiència dels mitjans i la qualitat del resultat.

Serveis

SERVEIS DE PROJECTES I DIRECCIÓ DE TREBALL

Projectes d'obra nova

Projectes de rehabilitació

Projectes de reforma

Projectes de canvi d'us

SERVEIS D’INSPECCIÓ I CERTIFICATS

Cèdules d'habitabilitat

Certificat energètic

Inspecció Tècnica (ITE)