Projectes de nova planta i projectes d’ampliació d’edificis preexistents. Nova construcció, ampliacions, remuntes en edificis antics, etc.