En aquest projecte de reforma a Barcelona ens han encarregat comunicar dues estades separades per una paret mestra. Per a treure una paret de càrrega, un tros en el nostre cas, i crear un nou pas de porta el més important abans de res és conèixer com baixen les càrregues pel mur que estem afectant.

Descens de càrregues

Cal conèixer els buits que hi ha en aquest mur, des de la fonamentació fins a la part superior: finestres, portes, etc. i conèixer també la composició del mur, els canvis de material, alteracions, etc. per saber com baixen les càrregues fins a la fonamentació i després comprovar com afectarà la modificació que proposem en aquest descens de càrregues.

És convenient realitzar tasts als murs per conèixer el material del que estan fets: si són murs de maó massís, si són perforats, o si són de maó buit (atenció perquè ens hem trobat de vegades, en edificis de Barcelona, murs realitzats amb la típica “tochana” de dos canuts)

Per exemplificar la importància del descens de càrregues observeu el gràfic a continuació. És una anàlisi de la modificació de les tensions que hauran de resistir els materials per influència dels buits. Una força F1 que ve de la planta de dalt, ha de passar cap a la planta de baix F2 per arribar a fonamentació. Si menyspreem el pes de la pròpia planta podem considerar que F2 serà igual a F1, però, com podeu veure la superfície de material (obra de maó, per exemple) que haurà de suportar aquesta força és menor.

Atès que la Tensió és força entre la superfície com podem comprendre que si reduïm la superfície degut a buits o passos de porta la tensió que ha de suportar augmenti. Fixeu-vos que la Tensió que ha de suportar el nostre estintolament pot augmentar molt per la simple presència de buits a la planta superior.

descenso-cargas-arco-01.jpg

Càlcul

En suports senzills com el d’aquest projecte cal calcular tant la biga d’estintolament (lògicament) com els suports (per si pogués provocar) i de vegades els brancals laterals. L’important en el càlcul és que es comprovi bé Estats Límit de Servei (això significa perquè no es deformi excessivament) i no només a Estats Límit Últims (això significa el càlcul perquè no es trenqui).

Les deformacions són més importants que les ruptures en el càlcul ja que normalment són molt més restrictives. Una deformació superior a la normativa podria ocasionar greus fissures al pis de dalt.

apeo-pared-detalle-final

Procediment dexecució

La gent normalment creu que el més important dels estintolaments de murs de càrrega és calcular bé la biga d’estintolament. Doncs rotundament no, la majoria dels sinistres que es donen en aquests tipus d’obres són a la fase d’execució. És a dir, el procediment d’execució és el més important, ja que les bigues degut als coeficients de seguretat i altres factors sempre estan sobredimensionades. En el procés constructiu d’aquest tipus d’obres hi ha un moment de màxim risc, és la part anomenada apuntalament provisional. En aquest nostre cas en aquesta obra de Barcelona vam fer un apuntalament a través de passadors HEB 100 i uns puntals inclinats a banda i banda que transmetien les càrregues al centre del mur. A continuació podeu observar els passos constructius que se seguiren:

[caldera_form id=”CF5eb736338bc09″]