Hem tornat a fer una altra inspecció a Sant Adrià del Besòs. Per què ens contracten tant a Sant Adrià? Serà perquè tenim els millors preus? perquè som els més ràpids? Nosaltres volem pensar que és perquè som molt simpàtics. Descobreix-ho tu mateix consultant les nostres tarifes i encarregant-nos la ITE:

ITE 215-INVERT

Sant Adrià del Besòs és un municipi dels que ens agraden, com ara Cornellà de Llobregat o Hospitalet. Té vida als bars, les botigues funcionen, i no estan tots els locals dissenyats fins al mil·límetre per un malvat interiorista. Hi ha lloc per a allò imprevist i hortera. Té barris de polígons dhabitatges amb molta densitat de població que fan lespai públic molt més transitat. Encara que això també té les seves coses dolentes, nosaltres hem crescut a aquests barris i ens agrada.

La inspecció

La inspecció s’ha realitzat fàcilment al voltant de l’hora i mitja de durada, només 8 veïns suposa més o menys 10 minuts per veí.

Entorn i antecedents

L’edifici és al Carrer Fermí Borràs. Aquesta zona on fem la inspecció és a prop del Besòs

inspeccion-edificio-Sant-Adria-Besos

L’edifici

L’edifici va ser construït l’any 1962, podria tenir aluminosi, salten les alarmes quan trobem un edifici d’entre els anys 50-70, però en aquest cas no cal preocupar-se. El president de la comunitat de veïns ens ensenya els certificats i els assaigs d’un laboratori que va fer les proves de l’aluminosi. Així que el formigó dels sostres no té aluminosi.

L´edifici té 2 habitatges per planta i un nucli central de comunicació. S’hi accedeix per un vestíbul pel carrer principal.

L’estructura

L’estructura vertical és de pilars de formigó armat i murs de càrrega de maó perforat. L’estructura horitzontal consta de forjats de biguetes de formigó pretensat, cassetons de formigó i jàsseres de cantell i plans de formigó armat. La fonamentació se suposa de sabates corregudes de H.A. i sabates aïllades de H.A.

L’envolupant

Les façanes són murs d’entorn de 30 cm, de dues fulles: de maó perforat les exteriors i de “tochana” la interior, amb una cambra d’aire d’entorn als 5 cm. Molt probablement sense aïllament tèrmic. La coberta és una terrassa a la “catalana” amb acabat de rajola i sobre envans conills formant una cambra d’aire ben ventilada. Les mitgeres estan ocultes i se suposen de maó buit doble, en alguns punts en què estan descobertes aquestes es protegeixen mitjançant un envà pluvial de maó de cantell amb orificis per deixar ventilar la càmera. Els terres en contacte amb el terreny probablement no tenen drenatge ni impermeabilització, els conformen soleres de formigó.

Les instal·lacions

La instal·lació d’electricitat té comptadors separats, no centralitzats, a cadascuna de les entitats. El sanejament està reformat i recentment s’han substituït els antics baixants i col·lectors de fibrociment per conductes de PVC. En general, a nivell de climatització, tota la instal·lació és privativa i la majoria són radiadors d’alumini amb una caldera de gas natural. Molts veïns tenen una caldera de condensació.

Contracta el teu ITE a Sant Adrià del Besòs

Si necessites que algun tècnic qualificat faci la inspecció del teu immoble només t’has de posar en contacte amb nosaltres aquí