DETALLS DEL PROJECTE

El propietari havia viscut durant anys al local tot i que a nivell urbanístic estava registrat com a oficina. Va recórrer a nosaltres per legalitzar la situació i poder llogar o vendre el local com habitatge un cop realitzat el canvi d’ús.

Durant els estudis previs vam poder comprovar que el projecte era compatible amb la normativa urbanística. També vam obtenir els plànols originals de l’edifici, en què vam poder observar que el local es trobava en el seu estat original. Com en aquest estat ja complia amb la resta de requisits normatius, es va poder dur a terme el canvi d’ús sense necessitat de realitzar cap obra.

EMPLAÇAMENT

C/ Aragó, BARCELONA

CLIENT

Privat

ANY

2013

SUPERFÍCIE

50 m2