El criteri és que tot ciutadà té dret a rebre els serveis que presta el municipi i si aquest li exigeix ​​la cèdula d‟habitabilitat podria ser un criteri discriminatori ja que és un fet que no tothom té cèdula d‟habitabilitat on viu. Consulta el nostre article sobre si “es pot viure sense cèdula”

Copiem aquí l’article d’Europa Press en referència a aquest tema:

30/12/2009 – 12:14 BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha demanat a l’Ajuntament de Tortosa (Tarragona) que no exigeixi la cèdula d’habitabilitat per aconseguir el padró municipal per detectar i combatre situacions de sobreocupació i d’infrahabitatge. Després de rebre un parell de queixes, Ribó va al·legar que aquesta obligació “no té el rang normatiu exigit per la legislació vigent i pot afectar alguns drets”.

Una de les persones que van presentar una queixa va explicar al defensor del poble català que necessita inscriure’s al padró perquè, quan sol·licita l’abonament social de Telefónica, destinat a usuaris del servei amb ingressos econòmics molt baixos, aquesta empresa demana el volant de padró familiar . El problema és que no compta amb la cèdula i, per tramitar-la, heu d’obtenir un certificat d’habitabilitat subscrit per un tècnic competent que té uns costos econòmics que ella, amb els ingressos que percep, no pot assumir.

Segons la normativa vigent, el padró és només un registre de la població que ha d’incloure totes les persones que resideixen habitualment al municipi. En cap cas, la llei estableix com a obligatori tenir la cèdula per poder empadronar-se. Tot i això, el Síndic va comprendre la necessitat d’abordar la problemàtica de la sobreocupació d’habitatges que ha portat l’Ajuntament a exigir aquest requisit. Tot i això, ha subratllat que aquest control es pot dur a terme a través de mecanismes ja previstos a la llei de dret a l’habitatge.

Notícia original:

http://www.gentedigital.es/barcelona/noticia/165914/el-sindic-pide-a-tortosa-que-no-exija-la-cedula-de-habitabilidad-para-el-padron/