LES REMUNTES A LA CIUTAT DE BARCELONA

 

Amb l’arribada de la massificació a les grans ciutats, com pot ser Barcelona, els solars per a la construcció de nous edificis a les zones cèntriques són cada vegada més escassos. És per això que en les darreres dues dècades s’han regularitzat i millorat els processos per a la construcció de noves plantes en edificis ja construïts.

 

Les grans ciutats volen créixer dalt

 

El factor principal a tot projectede remunta és el pes que afegirà la nova construcció a l’estructura existent. Per garantir la seguretat estructural després de la remunta, s’han de valorar els tres conceptes següents:

 

  • Estudi de l’estat de l’estructura, consideració de reforços de estructura i transmissió de càrregues: Un equip d experts ha d estudiar i valorar que l estructura existent funciona correctament i no shagi deteriorat. És possible que al llarg dels anys els diversos elements estructurals que componen l’edifici hagin perdut part de la seva resistència, com poden ser les reformes mal executades als murs de càrrega de l’interior dels habitatges. Mitjançant aquest estudi es vol valorar la càrrega màxima que pot suportar l’estructura de l’edifici en qüestió.
  • Alleugeriment de l’edifici existent: Sabent el pes màxim que pot suportar l’edifici es busca descarregar l’edifici de les càrregues existent prescindibles, com per exemple traient les capes de càmeres d’aire a les terrasses, aconseguint un marge més gran entre la càrrega existent i la càrrega màxima. El projecte, normalment, plantejarà les estructures més lleugeres possibles per augmentar les càrregues el mínim possible.
  • Projecte d’una nova planta lleugera: Finalment cal dissenyar una planta funcional i que compleixi totes les normatives vigents igual que qualsevol altre tipus d’obra.

 

COM ES JUSTIFIQUEN URBANÍSTICAMENT?

 

Normalment tots els edificis tenen les màximes plantes edificiades, però hi ha molts edificis que com es diu tècnicament no han esgotat l’edificabilitat. O sigui que segons la normativa urbanística podien construir més metres quadrats (ja sigui a la planta superior o en una altra situació)

 

En cas de comunitats de veïns amb edificis on no han esgotat l’edificabilitat es pot plantejar una reforma i ampliació (en forma de remunta) que aporti un valor econòmic a la comunitat. O sigui que la comunitat podria vendre o arrendar un tercer, traient un quantiós benefici econòmic, aquest dret que tenen de construir més metres a la finca.

 

Aquest benefici econòmic redundarà en el benestar de la comunitat: es pot instal·lar un ascensor gratuït, arreglar espais comuns, etc…

 

COM DE LLEUGERES SÓN LES NOVES CONSTRUCCIONS?

 

Com bé saben els arquitectes i enginyers, el pes dels edificis construïts mitjançant mètodes convencionals solen arribar als 1500kg/m2 a les plantes d’habitatges, aquest pes és difícilment assumible en els projectes de remunta i és per això que són els nous sistemes constructius en acer i en fusta els més usats.

 

Els elements estructurals de fusta i acer permeten mantenir les prestacions que aporten les estructures convencionals reduint un valor aproximat entre el 60% i el 80% del pes propi de l’estructura millorant, a més, els valors de sostenibilitat i eficiència energètica inherents al sistema.

 

Un exemple de estructura lleugera és la façana de entramat lleuger de fusta, amb un pes aproximat de 51kg/m² davant dels 275kg/m² duna façana ceràmica tradicional.

 

 

COM S’EXECUTEN LES REMUNTES LLEUGERES?

 

El futur de la construcció passarà irremeiablement a ser una construcció amb elements prefabricats o industrialitzats. Aquest tipus de construcció té la peculiaritat que els seus components són fabricats i muntats en tallers per ser posteriorment col·locats i acoblats a obra. Aquest nou concepte permet fabricar les “peces” d’un edifici en un ambient controlat (major qualitat), treballar molt més còmodament (amb posicions i ambient més confortable, etc.) i reduir enormement els temps de construcció.

 

A les remuntes de nova generació, els elements constructius són muntats per complet en els tallers per després ser hissats i assemblats a un nou àtic de l’edifici. D’aquesta manera la major part del treball es fa sense inconvenients per als veïns i les obres als edificis es duen a terme en menys temps que les edificacions per mètodes tradicionals.

 

A continuació, et mostrem alguns exemples de com estances senceres dels nous àtics són hissats i col·locats al terrat dels edificis.

 

Elevació amb ploma de 50 m

 

 

Una reforma d’una casa com a remunta lleugera pot ser més atractiva, més confortable i més sòlida estructuralment que una reforma amb mètodes convencionals

 

Acabats interiors espectaculars

 

Demana pressupost de projecte de remunta

[caldera_form id=”CF5f33c4fa42256″]