Des de l’1 de juny de 2013 el certificat energètic és imprescindible per vendre o llogar un immoble, és per això que molts propietaris de pisos o habitatges unifamiliars es pregunten que és el que han de fer per aconseguir aquesta certificació.

A KAITEK ARQUITECTURA portem 6 anys realitzant una gran quantitat de certificats energètics, tant d’obra nova com d’habitatge usat.

Des de KAITEK ARQUITECTURA tenim com a prioritat que els nostres clients no hagin de fer tràmit algun un cop contractats els nostres serveis. D’aquesta manera són els tècnics encarregats els que realitzen tot el procés. A continuació comentem els passos que cal fer durant una certificació energètica:

  1. Obtenció de dades del Cadastre.
  2. Agendar visita i inspecció de l’immoble.
  3. Presa de dades: Sistema de calefacció, sistema de refrigeració, murs de façana, tipologia de finestres, tipologia de terres i sostres.
  4. Informe de consum energètic de l’immoble.
  5. Redacció de l’informe de mesures de millora al nivell d’eficiència energètica.
  6. Tramitació de la documentació al ICAEN i sol·licitud de l’Etiqueta energètica.
  7. Obtenció de l’Etiqueta Energètica expedida per l’ICAEN.
  8. Lliurament de l’etiqueta energètica, juntament amb la resta de documents oficials, en format PDF degudament signats i securitzats.
Imagen que contiene texto Descripción generada automáticamente

Obtenció de dades del Cadastre

Els nostres tècnics realitzen una cerca de dades sobre l’immoble a la Seu Electrònica del Cadastre. S’hi observen tots aquells paràmetres que poden aportar informació sobre l’estat de l’envoltant de l’immoble; ubicació, any de construcció, orientació, etc.

Agendar visita i inspecció de limmoble

Un dels nostres tècnics es posa en contacte amb el client mitjançant una conversa telefònica per acordar un dia de visita a l’immoble. La visita es pot fer en horari de matí o tarda ia qualsevol de les províncies de Barcelona, Tarragona, Girona o Lleida.

Presa de dades

Durant la inspecció el tècnic realitza diversos mesuraments i anotacions. Les dades més rellevants són aquelles sobre els sistemes de climatització i els tancaments a l’exterior. Es prenen mesures de portes i finestres exteriors, es calculen les superfícies de les parets en contacte amb l’exterior i els possibles veïns, s’observen els acabats als paraments verticals i horitzontals i s’analitzen els aparells de calefacció i refrigeració.

Informe de consum energètic de limmoble

Amb les dades obtingudes al Cadastre i la visita realitzada, el tècnic redacta l’informe de consum energètic de l’immoble seguint les pautes marcades per l’administració pública. Aquí es calcula la qualificació que es pretén rebre a la futura etiqueta energètica.

Càlculs energètics amb el programa CE3X

Es planteja un informe on es detallen les possibles accions per a la millora de la qualificació energètica rebuda. Les mesures proposades s’adapten a les necessitats de cada client; si per exemple s’observa que el sistema de finestres és el punt més feble de l’habitatge, en aquest informe se us descriuran que finestres poden ser més adequades per millorar el rendiment energètic del vostre habitatge. Aquestes mesures de millora són orientatives i no obliguen en cap cas a la seva implementació.

Informe comparatiu de l’edifici qualificat
Comparació d’estalvis possibles amb millores

Tràmit davant de l’administració

Els dos informes redactats, l’informe de consum energètic i l’informe de millores, són tramitats a l’ICAEN, entitat de la Generalitat de Catalunya encarregada d’elaborar i dur a terme la política energètica catalana.

Imprès per al tràmit del certificat energètic

Obtenció de l’Etiqueta Energètica expedida per l’ICAEN: Després d’un termini aproximat d’entre 1-2 setmanes, l’ICAEN atorga l’Etiqueta Energètica de l’habitatge.

Etiqueta del certificat energètic

Lliurament de documentació

Lliurament de l’etiqueta energètica: Des de les nostres oficines se us fa arribar al client l’Etiqueta Energètica i la resta de documents oficials, en format PDF degudament signats i securitzats.

A KAITEK ARQUITECTURA aconseguim l’etiqueta energètica de casa teva de forma ràpida i sense que hagi de fer cap tràmit administratiu. No dubtis a contactar amb nosaltres i consultar aquí les nostres TARIFES

Oferim els nostres serveis tant a l’àrea metropolitana de Barcelona com a tota la resta de províncies de Catalunya: Girona, Lleida i Tarragona.