Aquesta és una mostra dels nostres treballs de soldadura

Què és la soldadura?

La soldadura que treballem nosaltres és la soldadura per elèctrode revestit. Aquesta soldadura us sonarà perquè és de les soldadures que treballen a més temperatura i és la que s’utilitza per soldar a l’obra les estructures d’acer.

Es poden assolir temperatures properes a 3500 ºC. Penseu que el sol està a 5500 ºC però està a 149,6 km de la Terra.

Elements necessaris per a la soldadura

Elèctrode. L’elèctrode es compon d’un material que aportarà una atmosfera protectora (cal ja que si no es protegís el metall, acer, quedaria ràpidament deteriorat per les altes temperatures) i un material d’aportació al seu interior (el metall, acer en el nostre cas , acer o acer inoxidable). S’agafa amb la pinça.

L’arc de corrent. És el flux de corrent que es genera a causa del treball de la màquina de soldar i fa que s’escalfi la punta de l’elèctrode i es generi un flux de material d’una polaritat a una altra. Les màquines inverter actuals són molt assequibles i permeten soldar amb un corrent molt més controlat, amb menys despesa energètica i corrent continu.

La peça a soldar. S’ha d’agafar o estar en contacte elèctric amb la pinça de massa. En funció de la posició de la peça es farà un tipus de soldadura o una altra, això influeix molt en la qualitat i la dificultat. És recomanable preparar la peça abans de soldar, sempre hi ha d’haver una bona penetració del material d’aportació. Això es facilitarà si s’aixamfrana la peça o es deixa una distància entre una peça i una altra.

 

Quin tipus de soldadura hi ha?

Hi ha molts tipus de soldadura: MIG, TIG, oxiacetilènica, soldadura d’estany, etc. però la soldadura que ens interessa a nosaltres és la soldadura amb elèctrode revestit. Depenent del tipus d’elèctrode que utilitzem tindrà diferents aplicacions. Aquests són els tipus d’elèctrodes, que es classifiquen en funció del material de recobriment de la barra d’acer d’aportació:

 1. Electròde cel·lulòsic
 2. Electròde bàsic
 3. Electrode de rútil

L’elèctrode cel·lulòsic. Principalment s’utilitza en posicions verticals descendents per tant són habituals en soldadures de canonades de molt diàmetre. Generen poca escòria i tenen una excel·lent resistència.

Elèctrode bàsic. Cal escalfar prèviament els elèctrodes per facilitar l’encesa. com a inconvenient principal té la feina que dóna la quantitat d’escòria produïda. Es fa servir en estructures amb grans exigències mecàniques.

Electròde de rútil. S’utilitza per a totes les aplicacions, és de fàcil treballabilitat i aporta una bona resistència mecànica.

Tipus de posicions

La posició a la soldadura és molt important perquè definirà la facilitat de soldadura d’una peça, l’amperatge amb què hem de treballar i la posició de l’elèctrode durant la soldadura.

Els angles i moviments en la tècnica del soldador:

 • L’angle d’avenç. És l’angle que prenem en el sentit del moviment, cap on portem l’elèctrode.
 • L’angle lateral. En cas que les peces no estiguin planes haurem d’adaptar l’angle al pla perpendicular a l’avenç.
 • Moviment descendent de penetració. És el moviment que es realitza per introduir el material a la peça.
 • Oscil·lació o moviment. Semicercle, mitja lluna, etc.

En funció de la posició de les peces:

 • Soldadura en pla
 • Soldadura en angle
 • Soldadura a la paret
 • Soldadura al sostre

Per exemple, la soldadura més difícil és la de sostre, ja que el material d’aportació fosa tendeix a caure per gravetat sobre el teu cap i no s’adhereix i fusiona amb les peces a soldar. Per aquest motiu un soldador experimentat ha de preveure la posició en què soldarà les peces durant el muntatge i anticipar-se degudament (si pots soldar una peça en pla abans de muntar una biga, no siguis ximple, deixa-la anar JA!!!)

Proteccions imprescindibles

Cal utilitzar una careta de protecció perquè els raigs UV no ens produeixi danys irreversibles a la retina, també és important, si soldarem continuadament protegir-nos les parts del cos més properes i les que tenen òrgans més sensibles amb peces ignífugues, sintètiques o de pell.

Què podem construir?

A continuació fem una llista no exhaustiva de les coses que podem fer des de KAITEK ARQUITECTURA amb els nostres tècnics i soldadors

Podem construir elements de ferreria per a l’arquitectura i el disseny:

 • Baranes d’acer
 • Mobiliari d’acer
 • Mampares d’acer i vidre
 • Tanques metàl·liques
 • Llucernaris d’acer inoxidable

Podem construir estructures:

 • Estructures d’edificacions d’obra nova
 • Pèrgoles
 • Sostres de forjat col·laborant

Podem fer treballs de rehabilitació:

 • Reforços de bigues estructurals
 • Amuntegaments de murs de càrrega
 • Reforços de forjats amb connectors d’acer

A dalt a les imatges teniu altres feines que podem fer a Barcelona, Girona, Tarragona o Lleida. Treballs destructura metàl·lica. Construcció de tanques de jardí Construcció de lluernes d’acer inoxidable.

Contacta amb nosaltres i demana’ns pressupost

Ens pots venir a veure a les nostres oficines o ens pots escriure a través d’aquest formulari:

[caldera_form id=”CF5f33c4fa42256″]