La inspecció de l’edifici

El mes de juliol passat vam realitzar la inspecció tècnica de l’edifici (ITE) d’un edifici ubicat al carrer Mare de Dèu de Bellvitge, al barri de la Bellvitge, pertanyent al municipi de l’Hospitalet de Llobregat. En aquest article expliquem més informació de l’edifici.

Durant les tres visites realitzades pels tècnics, els veïns han pogut compartir amb nosaltres els seus records de la construcció de l’edifici, alguns recorden que es va instal·lar una planta formigonera a l’avinguda i es construïen 4 vivendes diàries (segons ens diuen)

L’entorn, els antecedents i la descripció general de l’edifici

L’edifici fou construït el 1965, consta d’una planta baixa i de tretze plantes pis destinades a habitatges. L’edifici disposa de dos habitatges per planta, deixant un total de vint-i-vuit entitats.

Actualment, com va passar amb els primers habitants dels anys 60, que eren persones que es desplaçaven d’altres regions d’Espanya, una nova generació de persones desplaçades, aquest cop immigrants originaris d’altres països, són els nous habitants d’aquest bloc de pisos . Conviuen ara aquestes dues generacions al barri, amb la vitalitat que això aporta a les places i els carrers.

ite-arquitectes-hospitalet.jpg

L’edifici (estructura, envoltant, instal·lacions, etc.)

L’estructura vertical

L’edifici es construeix amb murs de càrrega combinats amb murs de trava lligats amb l’estructura de forjats

L’estructura horitzontal

Es compon de forjats plans unidireccionals amb llums d’aproximadament quatre metres. Els elements de l’estructura estan fets amb panells prefabricats de formigó i va ser un dels primers blocs construïts a Bellvitge i un dels edificis on es va començar a fer servir el sistema prefabricat importat de França.

L’envolupant

Es compon d’un façana d’un sol full (això pot provocar deficiències, aparició de moho, que s’han solucionat afegint aïllament) , tres mitgeres en contacte directe amb els edificis adjacents, una coberta plana transitable tradicional i una solera en contacte directe amb el terreny.

Les instal·lacions

Generalment la instal·lació de climatització és individual, la majoria té radiadors elèctrics. L´escalfament d´ACS aigua calenta sanitària normalment és per caldera de gas individual. L’electricitat té els comptadors centralitzats en una cambra als baixos de l’edifici, accessible des de l’entrada. Els baixants de sanejament són de PVC ja que s’han substituït els antics de fibrociment amb amiant que discorrien pels patis interiors.

Si tens un edifici a Hospitalet i té més de 45 anys contacta amb nosaltres perquè et indiquem quin és el seu preu, t’assessorem i puguem fer la inspecció tècnica del teu edifici.