Contracta o demana informació per al teu ITE a Cornellà

Si has de fer una ITE en un edifici de Cornellà i vols consultar les nostres tarifes, contacta amb nosaltres. Tindràs el millor servei al millor preu.

Descripció general de la visita

El mes de novembre passat vam realitzar la inspecció tècnica de l’edifici (ITE) d’un edifici ubicat al municipi de Cornellà de Llobregat al carrer Cristòfor LLargués.

La coordinació entre els veïns i el fet que es permetés l’entrada a tots els habitatges ha ajudat a fer que el transcurs de la visita hagi estat ràpid i en una sola visita.

imatge interioror cornella.jpg

L’entorn, els antecedents i la descripció general de l’edifici

L’edifici fou construït el 1968; consta de 4 plantes pis, destinades a habitatges, i una planta baixa amb un local comercial. Forma part d’un teixit urbanístic de polígon d’habitatges, amb una ordenació de poma oberta: blocs alts en forma de pastilla i un vial que discorre entre espais lliures. L’edifici va ser construït en un context de fort augment demogràfic de la comunitat autònoma, motivat per la immigració a la segona dècada del segle XX a Barcelona. Cornellà forma part del que s’ha anomenat el “cinturó vermell” ja que va ser una zona on els moviments veïnals i associacions polítiques clandestines van tenir una major extensió i força. Això va ser fonamental per millorar les condicions d’aquests barris.

L’edifici (estructura, envolupant, instal·lacions, etc.)

L’estructura vertical de l’edifici es compon de murs de càrrega combinats amb murs d’arriostrament i l’estructura horitzontal es compon de forjats plans unidireccionals enguixats inferiorment amb llums convencionals d’aproximadament 5 metres. L’envoltant es compon per les façanes d’una sola fulla amb un acabat de morter monocapa, una mitgera en contacte directe amb els edificis adjacents a banda i banda, una coberta plana transitable amb un acabat de rajola ceràmica i una solera en contacte amb el terreny. En disposar d’un nombre de planta inferior als dos edificis adjacents, els murs a mitgera queden completament ocults i inaccessibles.