En una casa unifamiliar que vam construir fa 9 anys, existia un mur antic de límit amb el veí el qual, després d’un període intens de pluges es va esfondrar parcialment.

2016-02-05-760

2016-02-05-757

A la inspecció vam poder comprovar que el mur preexistent de bloc de formigó tenia un armat deficient (observeu a les fotos que únicament s’aprecia clarament l’armat horitzontal i el vertical amb prou feines s’aprecia una barra, ia més centrada en el mur!) i no estava lligada l’armadura a la fonamentació.

El projecte consistia a reforçar la part del mur que havia quedat a peu sense refer-ho completament, ja que això implicaria un gran moviment de terres de la parcel·la veïna i al client no li interessava. Per tant, es va plantejar una solució que passava per reforçar el drap del mur de contenció amb un armat superficial, lligat al mur amb connectors, i dos contraforts amb les seves fonamentacions respectives.

Els contraforts van compensar el dèficit d’armadura vertical i van treure partit de l’excés d’armadura horitzontal ja que van fer treballar estructuralment els draps entre contraforts com una biga.