El 27 de maig de 2015 va entrar en vigor el nou decret d’ITE que regula l’obligació de realitzar les inspeccions tècniques als edificis.

Pots descarregar aquí la normativa:

Les novetats més destacables són:

  • Els habitatges unifamiliars estaran obligats a passar la inspecció excepte en cas que l’edificació estigui separada 1,5 o més metres de la via pública.
  • S’amplia el ventall de qualificació de les deficiències passant de 3 a 4 possibles estats de les patologies de l’edifici: 1. Molt greu; 2.Grau; 3. Important; 4. Lleu. La novetat és l’estat de l’edifici amb importants deficiències.
  • L’informe tindrà un contingut més extens ja que s’hauran d’incorporar recomanacions per a la sostenibilitat i ecoeficiència, la valoració de les condicions d’accessibilitat i recomanació per a la millora amb intervencions viables, així mateix també s’han de prescriure operacions de manteniment i conservació< /li>
  • El certificat d’aptitud tindrà una validesa diferent a cada cas. En funció de com es qualifiquin les deficiències a l’informe ITE, el certificat d’aptitud caducarà als tres anys i tindrà la qualificació d'”apte cautelarment” en cas d’edificis amb lesions greus o molt greus. En cas de tenir patologies valorades com a importants l’edifici es qualificarà com a “apte provisionalment” i caducarà als sis anys. Per a la resta de casos, amb edificis amb patologies lleus o sense patologies l’edifici es qualificarà com a “apte” i el certificat d’aptitud tindrà una vigència de deu anys.
  • Cada dos anys serà obligada una Verificació tècnica per part d’un professional tècnic qualificat per examinar les patologies i comprovar que no s’han deteriorat passant a un pitjor estadi de qualificació.
  • Si el certificat d’aptitud s’haurà d’aprovar un Programa de Rehabilitació que contempli un fons de reserva que garanteixi l’execució de tots els defectes. Es permetrà fer l’execució de les obres per fases.
  • El llibre de l’edifici per a edificis existents serà obligatori, amb el contingut que es detalla a l’article 23 del decret: a) Les instruccions o recomanació d’ús i manteniment de l’edifici i les seves instal·lacions; b)L’arxiu de documents c) El registre d’incidències

Per a més informació no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres aquí un tècnic d’ITE Arquitectes et trucarà amb la major brevetat i resoldrà tots els teus dubtes.